Projekt „Wzrost konkurencyjności HOTELU BESKIDIAN w Węgierskiej Górce poprzez unowocześnienie oferty i dostosowanie działalności do realiów rynkowych” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Projekt polega na wykonaniu przy hotelu BESKIDIAN w Węgierskiej Górce nowoczesnej, przyjaznej środowisku i efektywnej instalacji pomp ciepła, zasilanej z pionowego kolektora gruntowego, przeznaczonej do ogrzewania wody w basenach, znajdujących się obok hotelu. Dzięki zrealizowanej inwestycji wnioskodawca uzyska infrastrukturę, stanowiącą atrakcję turystyczną unikatową w skali regionu – będzie nią możliwość kąpieli w zewnętrznym basenie z podgrzewaną do 38 st. C wodą, także poza sezonem turystycznym (np. w zimowej scenerii), czy podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Zapewni to wnioskodawcy zwiększenie konkurencyjności, dzięki wyraźnej poprawie atrakcyjności oferty. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup nowoczesnych urządzeń, służących do zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego obiektu, przeznaczonych do wykorzystywania w okresach zaostrzonych rygorów sanitarnych.

Wartość projektu wg. wniosku:        1 034 651,40 zł
Dofinansowanie UE:                            715 003,00 zł
Okres realizacji:                               01.10.2020 – 31.12.2021